IPTV playlists — Nizhnevolzhskie Telecommunication Networks REAL LTD