IPTV playlists — Gorodskaya elektronnaya svyaz LTD